ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

پوشه ها
نمایش 12 نتیجه
نام تعداد زیر پوشه ها تعداد مدارک  
site 0 2 دسترسی از طریق میزکار
دکتری
زیر پوشه ها : 95, 96, 97, 98
4 23 دسترسی از طریق میزکار
دکتری 92
دریافت فایل راهنما
0 5 دسترسی از طریق میزکار
دکتری 94 0 4 دسترسی از طریق میزکار
مدارک مربوط به بخش خبری
زیر پوشه ها : عکسها و پوسترها برای دانلود تصویر بزرگ, فایل بخشی از سخنرانی آیت الله احدی, واحدخواهران تهران(مقطع کارشناسی)
3 46 دسترسی از طریق میزکار
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
زیر پوشه ها : تحصیلات تکمیلی
3 14 دسترسی از طریق میزکار
معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات
زیر پوشه ها : خبرنامه, خدمات فناوری اطلاعات
4 12 دسترسی از طریق میزکار
مقام تولیت و ریاست
زیر پوشه ها : خطبه های نماز جمعه, درس اخلاق, دیدار ها و ملاقات ها, رهنمود ها و فرمایشات
5 5 دسترسی از طریق میزکار
نرم افزار کتابخانه دیجی لیب کلاینت 0 2 دسترسی از طریق میزکار
کارشناسی
داوطلبان کارشناسی

زیر پوشه ها : EXAM, واحدها, کارشناسی
13 63 دسترسی از طریق میزکار
کارشناسی ارشد
زیر پوشه ها : 98, کارشناسی ارشد 93, کارشناسی ارشد 94, کارشناسی ارشد 95, کارشناسی ارشد 96, بيشتر »
8 45 دسترسی از طریق میزکار
کارشناسی ارشد 96 0 6 دسترسی از طریق میزکار
نمایش 12 نتیجه
پوشه اصلی منابع دیجیتال

پوشه اصلی منابع دیجیتال