دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شهید مطهری اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید مطهری مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اطلاعیه-پذیرش-دانشجو-در-مقطع-کارشناسی-دانشگاه-شهید-مطهری 2018-08-25T05:40:37Z 2018-08-21T00:09:31Z <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">&nbsp;<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دانشگاه شهید مطهری با شرایط خاص و با انجام مصاحبه از بین داوطلبان گروه علوم انسانی، علوم تجربی و علوم ریاضی در دوره روزانه و در رشته فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی و روانشناسی در شهرهای تهران، مشهد، یزد و زاهدان دانشجو میپذیرد</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#2f4f4f;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>کلیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه شهید مطهری لازم است ضمن مطالعه دقیق این اطلاعیه نسبت به تعیین وقت مصاحبه حدفاصل اول شهریور لغایت پنجم شهریور طبق جدول ذیل اقدام نمایند.</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#8b4513;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>الف-شرایط عمومی:</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; متدین به دین مبین اسلام و مذهب جعفری و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;علاقه مند به ادامه تحصیل در علوم حوزوی و رعایت شئونات طلبگی</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;متولدین نیمه دوم سال 1377 به بعد</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;احراز صلاحیت&zwnj;های علمی و عمومی</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#8b4513;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>ب-اطلاعات لازم</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تحصیل در این دانشگاه بصورت تمام وقت میباشد.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای کلیه پذیرفته شدگان این مرکز، ترکیبی از نظام آموزشی و مفاد درسی حوزه و دانشگاه ارائه می&zwnj;شود و پذیرفته&zwnj;شدگان طلاب علوم دینی محسوب میشوند.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پذیرفته شدگان برادر پس از فراغت از تحصیل، در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم می&zwnj;توانند به لباس مقدس روحانیت ملبّس شوند.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این دانشگاه برای دانشجویان خواهر فاقد خوابگاه میباشد.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خوابگاه و سایر تحصیلات دانشگاهی به برادرانی که موازین طلبگی را رعایت نمایند تعلق میگیرد.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">6-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قبولی قطعی در این دانشگاه پس از انجام مصاحبه از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و احراز صلاحیتهای علمی و عمومی مییاشد.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#f00;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>نکته:</strong>&nbsp; <span style="color:#800000;">دارندگان دیپلم و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی، در شرایط یکسان از اولویت برخوردارند.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#8b4513;"><strong>ج-مدارک لازم</strong>:</span> </span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">1-کپی شناسنامه از تمام صفحات 2 سری.&nbsp; 2-کپی از کارت ملی 2 سری. 3-عکس 4*3&nbsp; سه قطعه. 4-دانلود فرم گزینش و تکمیل آن. 5-کپی فرم انتخاب رشته 2 سری. 6-کپی کارنامه کنکور سراسری 2 سری. 7ـ همراه داشتن مستندات فرمهای گزینش (بسیج و غیره) 8-کپی کارنامه دیپلم و پیش دانشگاهی</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#8b4513;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>&nbsp;د-نحوه برگزاری مصاحبه:</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">داوطلبان با رتبه کنکور سراسری و با توجه به جدول زیر نسبت به تعیین زمان مصاحبه اقدام نمایند</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#8b4513;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>ه-مکانهای مراجعه :</strong></span></span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td style="width:36px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>ردیف</strong></span></span></p> </td> <td style="width:531px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>محل انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش (با توجه به نزدیکی محل سکونت)</strong></span></span></p> </td> <td style="width:47px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>جنس</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:36px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></span></p> </td> <td style="width:531px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تهران-میدان بهارستان-مدرسه عالی شهید مطهری- تلفن: 33513155-33568787-33138489-021&nbsp;&nbsp;<span style="color:#f00;"> </span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#f00;"><strong>رتبه های زیر 2000</strong></span></span></span></p> </td> <td style="width:47px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مرد</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:36px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></span></p> </td> <td style="width:531px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تهران-میدان بهارستان-خ مصطفی خمینی-نرسیده به چهارراه سرچشمه-انتهای کوچه صیرفی پور-دانشگاه شهید مطهری-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تلفن: 33963300-33916124-33112926-021&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#f00;"><strong>رتبه های زیر 2000</strong></span></span></span></p> </td> <td style="width:47px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">زن</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:36px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></span></p> </td> <td style="width:531px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مشهد-بلوار هفده شهریور-هفده شهریور جنوبی دو &ndash;جنب پمپ بنزین &ndash;دانشگاه شهید مطهری- تلفن: 33419444-33418256-051&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="color:#f00;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;<strong>رتبه های زیر 3000</strong></span></span></span></p> </td> <td style="width:47px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">زن</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:36px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></span></p> </td> <td style="width:531px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مشهد-خیابان دکتر بهشتی-بهشتی 36 &ndash;پلاک 107-دانشگاه شهید مطهری- تلفن: 38476022 &ndash;38476021 &ndash;38476020&nbsp; - 051</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="color:#f00;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>رتبه های زیر 3000</strong></span></span></span></p> </td> <td style="width:47px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مرد</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:36px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></span></p> </td> <td style="width:531px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">یزد-بلوار آزادگان-به طرف فرودگاه-دانشگاه شهید مطهری- تلفن: &nbsp;37222855-37214688-035&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#f00;"><strong>کلیه رتبه ها</strong></span></span></span></p> </td> <td style="width:47px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">زن</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:36px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></span></p> </td> <td style="width:531px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">زاهدان-خیابان دانشگاه-دانشگاه 11 &ndash;دانشگاه شهید مطهری- تلفن: &nbsp;&nbsp;33416618-33426973-054&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="color:#f00;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>کلیه رتبه ها</strong></span></span></span></p> </td> <td style="width:47px;"> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">زن و مرد</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#f00;"><strong>نکته بسیار مهم:</strong><span style="color:#800000;"><strong> </strong>محل انجام مصاحبه محل تحصیل داوطلب پس از قبولی نمیباشد و محل مصاحبه با توجه به نزدیکی داوطلب در نظر گرفته شده است<br /> و محل تحصیل داوطلب هنگام انجام مصاحبه مشخص خواهد شد. &ndash; ضمناً ثبت شماره داوطلبی سازمان سنجش روی فرمهای گزینش الزامی است</span>.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/4657ea19-f53e-4e4f-abb1-ec4d34fb61ca"><span style="color:#000080;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">دانلود فرمهای گزینش جهت تکمیل نمودن</span></span></span></a></p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/5000d8c2-4fa9-42f4-a6af-b195835a5e9d"><span style="color:#000080;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">دانلود اطلاعیه راهنمای پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی </span></span></span></a></p> مدیر خبر 2018-08-21T00:09:31Z اطلاعیه شماره دو برگزاری آزمون اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد 97 دانشگاه شهید مطهری مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-دو-برگزاری-ازمون-اختصاصی-مقطع-کارشناسی-ارشد-97-دانشگاه-شهید-مطهری 2018-06-26T07:52:55Z 2018-06-26T07:34:36Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">با توجه به تلاقی آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مطهری با برخی از دانشگاه&zwnj;ها، آزمون این دانشگاه در روز<strong> <span style="color:#000080;">سه&zwnj;شنبه</span></strong>، <strong><span style="color:#800000;">12 تیرماه</span></strong> از ساعت <strong><span style="color:#800000;">15 </span></strong>الی <strong><span style="color:#800000;">19</span></strong> برگزار می&zwnj;گردد. </span></span></p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/572424fb-dfa4-4359-94f5-f609e2f2bd21"><strong><span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">برای اطلاعات بیشتر </span></span></strong></a><strong><span style="font-size:14px;"><a href="javascript:void(0)/*343*/"><span style="color:#a52a2a;">اینجا</span></a></span></strong><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/572424fb-dfa4-4359-94f5-f609e2f2bd21"><strong><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000080;"><span style="color:#a52a2a;"> </span>کلیک کنید</span></span></strong></a></p> مدیر خبر 2018-06-26T07:34:36Z اطلاعیه شماره یک برگزاری آزمون اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد 97 دانشگاه شهید مطهری مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-یک-برگزاری-ازمون-اختصاصی-مقطع-کارشناسی-ارشد-97-دانشگاه-شهید-مطهری 2018-06-25T11:02:11Z 2018-06-25T10:57:50Z <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">دانشگاه شهید مطهری برای مقطع کارشناسی ارشد در سال 1397 از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت سازمان سنجش آموزش کشور و از طریق برگزاری آزمون اختصاصی دانشجو می‌پذیرد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">برای مطالعه شرایط پذیرش این دانشگاه و آزمون اختصاصی آن، فایل زیر را دانلود نمائید.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/6ed85138-2ea3-493a-a463-6bf68038abc5"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">دانلود شرایط پذیرش و آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد سال 97 دانشگاه شهید مطهری</span></span></a></p> مدیر خبر 2018-06-25T10:57:50Z اطلاعیه شماره 5 آزمون اختصاصی دکتری: راهنمای دریافت کارت آزمون و برگزاری آزمون اختصاصی دکتری 97 مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-5-ازمون-اختصاصی-دکتری:-راهنمای-دریافت-کارت-ازمون-و-برگزاری-ازمون-اختصاصی-دکتری-97 2018-06-19T12:50:08Z 2018-06-19T11:31:32Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; background-color: rgb(241, 243, 239);">داوطلبان شرکت کننده در آزمون اختصاصی دکتری 97 دانشگاه شهید مطهری برای <span style="color:#000080;">دریافت کارت ورود به جلسه و نحوه برگزاری آزمون</span> راهنمای زیر را دانلود نمایند.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <strong><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/3a9f1280-fc85-4e27-8fc0-4e3fc46fbf96"><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(241, 243, 239);">:::</span></span></span></span></a><span style="color:#b22222;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(241, 243, 239);"><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/3a9f1280-fc85-4e27-8fc0-4e3fc46fbf96"><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(241, 243, 239);">دانلود راهنمای آزمون اختصاصی دکتری </span></span></span></span></a></span></span></span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(241, 243, 239);">:::</span></span></span></span></strong></p> مدیر خبر 2018-06-19T11:31:32Z راهنمای دریافت کارت آزمون و برگزاری آزمون اختصاصی دکتری 97 واحد آموزش دانشگاه http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/راهنمای-دریافت-کارت-ازمون-و-برگزاری-ازمون-اختصاصی-دکتری-97 2018-06-19T10:21:18Z 2018-06-19T10:18:09Z <p> داوطلبان شرکت کننده در آزمون اختصاصی دکتری 97 دانشگاه شهید مطهری برای دریافت کارت ورود به جلسه و نحوه برگزاری آزمون راهنمای زیر را دانلود نمایند.</p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/4c1359e8-56c6-416b-ada5-6526e3fecbd0"><strong>دانلود راهنمای ثبت نام</strong></a></p> واحد آموزش دانشگاه 2018-06-19T10:18:09Z اطلاعيه شماره 4 آزمون اختصاصي دكتري 97 و راهنماي ثبت نام اينترنتي مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اطلاعيه-شماره-4-ازمون-اختصاصي-دكتري-97-و-راهنماي-ثبت-نام-اينترنتي 2018-06-11T01:30:37Z 2018-06-11T01:30:25Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">داوطلبان شركت در آزمون اختصاصي دكتري 97 دانشگاه شهيد مطهري پس از مطالعه راهنماي زير نسبت به ثبت نام از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 10 خرداد اقدام نمايند.</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/7e38ce1b-7f42-48af-b3c1-485248bf1b85" target="_blank">دانلود راهنماي ثبت نام</a></strong></span></p> مدیر خبر 2018-06-11T01:30:25Z اطلاعیه شماره 3 پذیرش دانشجوی دکتری در سال 97 مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-3-پذیرش-دانشجوی-دکتری-در-سال-97 2018-05-22T06:51:02Z 2018-05-22T06:42:14Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000080;">به اطلاع کلیه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون ورودی دکتری سال 97 دانشگاه شهید مطهری&nbsp; می‌رساند جهت اطلاع از نحوه پذیرش نهایی و تاریخ آزمون کتبی فایل ذیل را مطالعه فرمایند. </span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><a href="http://www.motahari.ac.ir/documents/10157/04e28b99-a959-405d-abda-27ddc1c0448d"><span style="color:#006400;"><strong>دانلود فایل راهنمایی نحوه پذیرش نهایی مقطع دکتری</strong></span></a></span></span></p> مدیر خبر 2018-05-22T06:42:14Z اطلاعيه شماره 2 پذيرش دانشجوي دكتري سال 97 دانشگاه شهيد مطهري مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اطلاعيه-شماره-2-پذيرش-دانشجوي-دكتري-سال-97-دانشگاه-شهيد-مطهري 2018-05-06T23:12:43Z 2018-05-06T23:12:43Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">اطلاعيه شماره 2 پذيرش دانشجوي دكتري سال 97 دانشگاه شهيد مطهري:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">رشته هاي مورد پذيرش كارشناسي ارشد براي مقطع دكتري</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/a3910b2d-bf3c-49de-9d0e-427c3d1bd22c" target="_blank">دانلود فايل راهنما</a></strong></span></span></p> مدیر خبر 2018-05-06T23:12:43Z اطلاعيه شماره 1 پذيرش دانشجو در مقطع دكتري سال 97 مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اطلاعيه-شماره-1-پذيرش-دانشجو-در-مقطع-دكتري-سال-97 2018-04-22T09:52:44Z 2018-04-22T09:40:22Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">به اطلاع داوطلبان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری می&zwnj;رساند: <span style="color:#000080;">شرایط و منابع آزمون اختصاصی دکتری سال 97 در فایل ذیل قابل دریافت است.</span> لطفاً پس از مطالعه دقیق راهنما نسبت به انجام مراحل ثبت نام دقت لازم را مبذول فرمائید.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/7627db7c-4723-4946-8e64-9d7814e79a7e"><span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود فایل راهنما</span></span></span></a></p> مدیر خبر 2018-04-22T09:40:22Z تعطیلی دانشگاه شهید مطهری در روز 21 بهمن ماه مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/تعطیلی-دانشگاه-شهید-مطهری-در-روز-21-بهمن-ماه 2018-02-09T18:25:39Z 2018-02-08T01:36:27Z <p style="text-align: justify;"> <strong>به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعین محترم می&zwnj;رساند روز شنبه 21 بهمن ماه جاری دانشگاه شهید مطهری و واحدهای تابعه آن تعطیل می&zwnj;باشد.</strong></p> مدیر خبر 2018-02-08T01:36:27Z قابل توجه پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي 96 مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/قابل-توجه-پذيرفته-شدگان-مرحله-تكميل-ظرفيت-كارشناسي-96 2018-02-06T02:03:56Z 2018-02-06T02:03:39Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي 96 لازم است پس از مطالعه راهنماي زير نسبت به انجام پذيرش غيرحضوري اقدام نموده&nbsp;و پس از انجام پذيرش غيرحضوري نسبت به دريافت گواهي انجام پذيرش غيرحضوري از سيستم گلستان اقدام نمايند و هنگام ثبت نام حضوري تحويل واحد آموزش دهند</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">زمان ثبت نام حضوري از روز سه شنبه مورخ 10 بهمن لغايت چهارشنبه 11 بهمن ميباشد و پذيرفته شدگان بايستي در زمان مقرر نسبت به انجام ثبت نام حضوري اقدام نمايند.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/4fa940b4-9261-43bf-ab33-96baca930c22" target="_blank">دانلود راهنماي انجام &nbsp;پذيرش غيرحضوري</a></strong></span></span></p> مدیر خبر 2018-02-06T02:03:39Z برگزاری مسابقات قرآن و عترت دانشجویی مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/برگزاری-مسابقات-قران-و-عترت-دانشجویی 2018-01-19T04:16:39Z 2018-01-19T03:39:34Z <p dir="RTL" style="text-align: right;"> <span style="font-size:14px;">به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند: سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویی در بخشهای مختلف آوایی، معارفی، هنری، پژوهشی، فناوری و ادبی برگزار می‌گردد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right;"> <span style="font-size:14px;">آخرین مهلت ثبت نام <span style="color:#0000cd;">5 بهمن</span> می‌باشد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right;"> <span style="font-size:14px;">علاقه‌مندان جهت ثبت نام به معاونت امور طلاب و دانشجویی مراجعه فرمایند.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><img alt="" height="723" src="http://www.motahari.ac.ir/image/image_gallery?uuid=34db88b9-310a-4111-b176-8f7a0ddd4ff8&amp;groupId=35184&amp;t=1516333741735" width="512" /></span></p> مدیر خبر 2018-01-19T03:39:34Z اعلام نتایج مسابقه کتابخوانی «وحدت حوزه و دانشگاه در کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای» مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اعلام-نتایج-مسابقه-کتابخوانی-«وحدت-حوزه-و-دانشگاه-در-کلام-حضرت-ایت-الله-خامنه‌ای» 2018-03-11T23:46:43Z 2018-01-19T03:34:21Z <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">امور فرهنگی، دانشجویی و طلاب واحد یزد مسابقه کتابخوانی تحت عنوان «<span style="color: rgb(0, 0, 128);">وحدت حوزه و دانشگاه در کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای</span>» را در اول اسفندماه 96 مصادف با روز روحانیت برگزار کرد. </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">اسامی نفرات برتر این مسابقه به شرح ذیل اعلام گردید:<br /> <br /> نفر اول:<br /> - آقای سید مرتضی فاضلی از واحد برادران تهران<br /> دو نفر دوم:<br /> ۱. خانم زهرا اسدی از واحد خواهران مشهد<br /> ۲. آقای میثم عباسی لاهرودی از واحد برادران تهران<br /> سه نفر سوم:<br /> ۱. آقای پوریا رییسی از واحد برادران تهران<br /> ۲. خانم نرجس ملکی از واحد خواهران مشهد<br /> ۳. آقای محمدمهدی شیررفیعی اردکانی از واحد برادران تهران</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><img alt="" height="589" src="http://www.motahari.ac.ir/image/image_gallery?uuid=147601b3-a9be-436a-a31e-45eac0689f96&amp;groupId=35184&amp;t=1516333555454" width="456" /></span></span></p> مدیر خبر 2018-01-19T03:34:21Z ثبت نام بیست و یکمین مراسم جشن ازدواج دانشجویی مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/ثبت-نام-بیست-و-یکمین-مراسم-جشن-ازدواج-دانشجویی 2018-01-19T03:37:06Z 2018-01-19T03:32:34Z <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانشجویان محترمی که تاریخ عقد آنها از 95/7/10 لغایت 96/10/10 می‌باشد، می‌توانند برای ثبت نام در مراسم جشن ازدواج دانشجویی تا مورخ 30 دی ماه به معاونت امور طلاب واحد مربوطه خود مراجعه نمایند.</span></span></p> مدیر خبر 2018-01-19T03:32:34Z اطلاعيه شماره 3 پذيرش دانشجو در مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي 96 مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اطلاعيه-شماره-3-پذيرش-دانشجو-در-مرحله-تكميل-ظرفيت-كارشناسي-96 2017-12-31T07:28:59Z 2017-12-26T05:21:14Z <p style="text-align: right;">  </p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">داوطلبان ورود به مقطع كارشناسي مرحله تكميل ظرفيت 96 لازم است پس از مطالعه دقيق اين راهنما و نيز راهنماي شماره 2&nbsp;در صورت حائز شرايط بودن در سايت گلستان دانشگاه شهيد مطهري ثبت نام نمايند تا همكاران آموزش با داوطلبين واجد شرايط تماس و زمان مصاحبه را اعلام نمايند</span>.</p> <p style="text-align: right;"> <span style="font-size:14px;">نام كاربري و رمز عبور مورد نياز در اين راهنما اعلام شده است.</span></p> <p style="text-align: right;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size: 14px;"><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/ef9f4e0c-b236-4226-b79e-dca62c24d01b" target="_blank">دانلود راهنماي ثبت نام در مصاحبه مرحله تكميل ظرفيت</a></span></span><span style="font-size:14px;"></span></p> <p style="text-align: right;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size: 14px;"><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/f021ca78-b75b-462e-8dd0-b6c47dacb99e" target="_blank">دانلود فايل هاي مورد نياز براي مراجعه هنگام مصاحبه</a></span></span><span style="font-size:14px;"></span></p> مدیر خبر 2017-12-26T05:21:14Z اطلاعیه شماره 2 پذیرش دانشجو مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی 96 مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-2-پذیرش-دانشجو-مرحله-تکمیل-ظرفیت-کارشناسی-96 2017-12-18T07:52:11Z 2017-12-18T07:10:21Z <p style="text-align: justify;"> دانشگاه شهيد مطهري براي مرحله تكميل ظرفيت در مقطع كارشناسي 96 دانشجو مي‌پذيرد.</p> <p style="text-align: justify;"> لازم است معرفی شدگان در مرحله تکمیل ظرفیت این دانشگاه از روز <span style="color:#4b0082;">سه شنبه</span> مورخ <span style="color:#800000;">5 دی</span> ماه لغایت <span style="color:#800000;">10 دی</span> ماه جاری با مراجعه به <a href="http://www.golestan.motahari.ac.ir/"><span style="color:#0000cd;">سایت گلستان</span></a></p> <p style="text-align: justify;"> نسبت به ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت اقدام نمایند.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/9e922315-be24-4822-9dd5-d22849521336" target="_blank"><span style="color:#0000cd;"><strong>دانلود راهنماي پذيرش تكميل ظرفيت در مقطع کارشناسی</strong></span></a></p> مدیر خبر 2017-12-18T07:10:21Z برگزاری مراسم روز وحدت حوزه و دانشگاه مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/برگزاری-مراسم-روز-وحدت-حوزه-و-دانشگاه 2017-12-19T05:35:44Z 2017-12-19T04:58:23Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">به مناسبت فرا رسیدن 27 آذرماه روز وحدت حوزه و دانشگاه، مراسمی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه؛ دکتر ابراهیمی دینانی و دکتر محقق داماد در سالن همایش&nbsp; مدرسه عالی و<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"> دانشگاه </span></span>شهید مطهری برگزار می&zwnj;گردد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">این مراسم از ساعت <span style="color:#000080;">10</span> صبح روز <span style="color:#000080;">چهارشنبه</span> <span style="color:#000080;">29 آذرماه</span> آغاز می&zwnj;گردد. شایان ذکر است در این مراسم از برگزیدگان علمی سال تحصیلی 95-96 نیز تقدیر بعمل خواهد آمد.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="http://www.motahari.ac.ir/image/image_gallery?uuid=2270f513-0ac8-42a8-8531-d8272991737b&amp;groupId=35184&amp;t=1513659830069" style="width: 565px; height: 800px;" /></span></span></p> مدیر خبر 2017-12-19T04:58:23Z اطلاعیه شماره 1 پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی 96 واحد آموزش دانشگاه http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-1-پذیرش-دانشجو-در-مرحله-تکمیل-ظرفیت-کارشناسی-96 2017-11-22T19:48:32Z 2017-11-22T19:43:26Z <p style="text-align: center;"> دانشگاه شهید مطهری در مرحله تکمیل ظرفیت برای مقطع کارشناسی 96 دانشجو میپذیرد.</p> <p style="text-align: center;"> بمنظور اطلاع از مراحل و شرایط پذیرش به اطلاعیه زیر مراجعه نمایید.</p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/00a7ac68-3dc9-41ea-adef-49ede32e9990"><strong>دانلود اطلاعیه پذیرش دانشجوی مرحله تکمیل ظرفیت96</strong></a></p> واحد آموزش دانشگاه 2017-11-22T19:43:26Z اعلام فراخوان همایش ملی «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل» مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/اعلام-فراخوان-همایش-ملی-«انقلاب-اسلامی-در-منظومه-فکری-امام-خمینی-ره-؛-از-نظریه-تا-عمل» 2017-11-22T14:45:35Z 2017-11-22T14:02:38Z <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همایش ملی&laquo;<span style="color:#000080;">انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی<sup>(ره)</sup>؛ از نظریه تا عمل</span>&raquo;، <span style="color:#006400;">خرداد ماه 1397 </span>برگزار می&zwnj;شود. علاقه&zwnj;مندان می&zwnj;توانند برای ارسال مقالات و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی همایش به آدرس<a href="http://fttp-sccir.ir/fa/" target="_blank"><span dir="LTR">http://fttp-sccir.ir/fa/</span></a>مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال مقالات <span style="color:#006400;">30 بهمن ماه 1396</span> تعیین گردیده و مقالات برتر در دو فصلنامه علمی پژوهشی &laquo;جستارهای سیاسی معاصر&raquo; و فصلنامه &laquo;اندیشه سیاسی در اسلام&raquo; به چاپ خواهد رسيد<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">برگزارکنندگان این همایش مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهي، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی و معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران می&zwnj;باشند.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <strong><span style="color:#b22222;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">محورهای همایش<span dir="LTR">:</span></span></span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <strong><span style="color:#00f;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">الف: سیاست داخلی</span></span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و عدالت (عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی و...)؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و آزادی (آزادی اجتماعی، آزادی فردی، آزادی سیاسی و ...) ؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و حقوق ملت (حقوق شهروندی، حقوق اقلیت&zwnj;ها،حقوق زنان و ...)؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و سه گانه استقلال، جمهوریت و آزادی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و سیاست اخلاقی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و تقویت معنویت و باورهای دینی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و آموزش و فرهنگ؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و امنیت؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و مشارکت؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و وحدت ملی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و خودکفایی (خود اتکایی)؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و پیشرفت و توسعه؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و تمدن سازی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#00f;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ب: سیاست خارجی</span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و راهبرد منطقه&zwnj;گرایی اسلامی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و راهبرد عدم تعهدگرایی جهانی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و استکبارستیزی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و صلح و هم&zwnj;زیستی مسالمت&zwnj;آمیز؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و راهبرد حمایت از مستضعفان؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و راهبرد صدور انقلاب ؛از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و تحولات نظام بین&zwnj;الملل؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و جهانی&zwnj;شدن یا جهانی سازی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و دیپلماسی فرهنگی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و هویت بخشی و خودباوری مسلمانان؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>سرچشمه&zwnj;های انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color:#800000;"><span style="font-size:20px;"><span dir="LTR">✍</span></span>نحو و شرایط نگارش مقالات</span></strong><span dir="LTR">:</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">الف) در هر یک از محورهای مورد اشاره شایسته است محقق محترم به دو مسئله اصلی توجه نماید:</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; به اصول و مبانی امام خمینی(س) در هر موضوع اشاره شود.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگاه آسیب&zwnj;شناسانه و نیز تجویزگرایانه نسبت به موضوع داشته باشد<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ب) حجم مقالات نباید از کمتر از 5000 هزار و بیشتر از 7000 کلمه باشد<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ج) منبع نویسی به صورت درون متنی و بر اساس روش<span dir="LTR">APA </span>رعایت شود<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">د) مقاله دارای ساختار پژوهشی (چکیده، بیان مسئله، سؤال و فرضیه و نیز نتیجه&zwnj;گیری) باشد<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ه) مشخصات کامل نویسنده/نویسندگان به همراه اطلاعات تماس به صورت کامل در چکیده مقاله ذکر شود<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#800080;">و) مقاله قبلاً در فصلنامه و یا همایش دیگری ارائه نشده باشد</span><span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><img alt="" src="../../../image/image_gallery?uuid=262ff970-62bb-405b-81ba-5be3b6d37652&amp;groupId=35184&amp;t=1511359527021" style="width: 643px; height: 900px;" /></span></span></p> مدیر خبر 2017-11-22T14:02:38Z قابل توجه كليه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي سال 1396 مدیر خبر http://www.motahari.ac.ir/web/guest/news/-/blogs/قابل-توجه-كليه-پذيرفته-شدگان-مقطع-كارشناسي-سال-1396-1 2017-10-22T10:15:20Z 2017-10-22T10:04:44Z <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong>ضمن عرض تبريك قبولي در مقطع كارشناسي دانشگاه&nbsp; شهيد مطهري به پذیرفته&zwnj;شدگان محترم، جهت ثبت نام در اين دانشگاه مراحل زير&nbsp; انجام پذيرد</strong></span><strong><span dir="LTR">:</span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">1ـاز روز يكشنبه <span style="color: rgb(0, 0, 128);">1396/07/30</span> با توجه به راهنما نسبت به ثبت نام غير حضوري در سامانه گلستان اين دانشگاه اقدام لازم صورت پذيرد<span dir="LTR">.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">2ـ &nbsp;از روز&nbsp;دو شنبه <span style="color: rgb(0, 0, 128);">1396/08/01</span> لغايت روز چهارشنبه&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 128);">1396/08/03 </span>با در دست داشتن پرينت پذيرش غيرحضوري و مدارك زير جهت ثبت نام حضوري مراجعه نمايند<span dir="LTR">.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>مدارك لازم جهت ثبت نام حضوري در مقطع كارشناسي</strong></span><strong><span dir="LTR">:</span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">الف) اصل&nbsp;گواهي سه ساله متوسطه و&nbsp;پيش دانشگاهي &nbsp;و يكبرگ كپي از آنها.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">ب) اصل كارنامه&nbsp;سه ساله متوسطه و&nbsp;پيش دانشگاهي &nbsp;و يكبرگ كپي از آنها .</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">ج) اصل شناسنامه و كارت ملي و يكسري كپي از تمام صفحات آن.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">د) شش قطعه عكس 4&times;3 تهيه شده در سال جاري.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">ه<span dir="LTR">(</span>درخواست تائيديه پايان دوره پيش دانشگاهي از دفاتر پيشخوان دولت و ارسال آن به آدرس تهران ميدان بهارستان مدرسه عالي شهيد مطهري(دانشگاه شهيد مطهري) و ارائه رسيد آن هنگام ثبت نام.</span></p> <p dir="RTL" id="aui_3_2_0_11287" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">و) مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را مشخص كند(مخصوص برادران)</span></p> <p dir="RTL"> <a href="../../../documents/10157/34125ac7-2cf6-4807-bfc0-d8acaad5e2e4" target="_blank"><strong>دانلود راهنماي پذيرش غيرحضوري</strong></a></p> مدیر خبر 2017-10-22T10:04:44Z