رفتن به محتوا
 • داوطلبان ورود به مقطع كارشناسي ارشد گرايش كلام اسلامي ميتوانند از روز سه شنبه مورخ 1392/10/03 لغايت چهارشنبه 1392/10/04 نسبت به ادامه
   
 • از سال 1328 تا 1340ش. متون علوم فقه، اصول و فلسفه را از محضر آيات شهيد صدوقي، شيخ جواد تبريزي، مرعشي نجفي و ديگر عالمان آموخت و درس خارج فقه و اصول را از محضر آيت ادامه
   
 • متخصص دانشگاه، در صدد است علاوه بر ارتقاء شاخص هاي كيفي مرتبط با آموزش و شاخص هاي كمي مورد نظر دانشگاه، در جهت اجراء كامل ضوابط آموزشي ، توسعه رشته ها و برنارخشان در دانشگاه، حفظ و ارتقاء جايگاه دانشگاه در. ادامه
   
 • امور دانشجویان مقطع کارشناسی را مدیریت امور آموزشی، ادره امور دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را مدیریت تحصیلات تکمیلی، امور مربوط به بازنگری دروس و سنجش و نظارت را مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی امور آموزشی، ادامه
   
 
                             

                        
 
 
 

MyLibrary
golestan
Off-Campus
Auto