انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

پذیرش دوره کارشناسی

رشته‌های دوره کارشناسی دانشگاه شهید مطهری شامل رشته‌های فلسفه و کلام اسلامی، روانشناسی، فلسفه و حکمت اسلامی و فقه و حقوق اسلامی می‌باشد.

پذیرش دوره کارشناسی ارشد

رشته‌های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مطهری شامل فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خانواده، شیعه‌شناسی و فلسفه و حکمت اسلامی می‌باشد.

اطلاعیه شماره 4 آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد سال98

داوطلباني كه در آزمون اختصاصي كارشناسي ارشد 98 دانشگاه شهيد مطهري شركت نموده‌اند می‌بایست فرم‌های پيوست اين اطلاعيه را دانلود نموده و پس از پرينت تكميل کرده؛ با مدارك ذکرشده در   فرم پيوست...