انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

احادیث وسایل الشیعه

 

آیت الله بهجت: «هر روز سعی کنید یک حدیث از کتاب "جهاد با نفس" وسایل الشیعه را مطالعه کنید و سعی نمایید به آن عمل کنید. بعد از یک سال خواهید دید که حتماً عوض شده‌اید مانند دارویی که انسان مصرف کند و بعد از مدتی احساس بهبودی می‌کند.
 
باب حقوق واجبه:

حق مؤذن:
این  است که بدانی او یادآورنده پروردگارت برای تواست و دعوت کننده تو به سوی نصیبت(از خیر) و یاری کننده ات برای انجام وظیفه الهی تو می باشد، پس اورا سپاس گذار مانند سپاس برای کسی که به تو احسان کرده است
.(وسائل‌‌ الشیعه، باب جهاد با نفس، شیخ محمد بن حر عاملی، ج15، ص173 - 174)

.