عناوین پایان نامه های مصوب رشته فلسفه و حکمت اسلامی عناوین پایان نامه های مصوب رشته فلسفه و حکمت اسلامی

ردیف

عنوان

نام دانشجو

 

1.       

مبانی معرفت شناسی کثرت گرایی

معصومه صابری

2.       

رابطه نفس وبدن از دیدگاه ابن سینا وملاصدرا و تأثیرآن درمسأله معاد

نرگس یاوران

3.       

تصحيح نسخه خطي سوادالعين اثر محمدبن احمد خفري

زهرا عباسي روزبهاني

4.       

نقد و بررسي نظريه وحدت شخصي وجود براساس تقرير ملاصدرا

مريم آقامحمدرضا

5.       

تحقيق و تصحيح رساله­ي شرح اشارات الواصلين اثر ابن ميثم بحراني

فاطمه مشكي باف مقدم

6.       

تصحيح رساله اثبات الواجب ابوالحسن علي ابن احمد ابيوردي

رقيه شاهرخي

7.       

ولايت و امامت از ديدگاه ملاصدرا

نسيبه پورمحمدي

8.       

نظریه عصمت از دیدگاه شیخ مفید و شیخ صدوق

فاطمه سادات مهدوی سرشت

9.       

بررسی اندیشه های اشراقی غزالی در رساله مشکاه الانوار

الهام دلاوری

10.   

اصالت ماهیت از دیدگاه دوانی

فاطمه حسین

11.   

نقد و بررسي نظريه وحدت شخصي وجود براساس تقرير ملاصدرا

مريم آقامحمدرضا

12.   

ارتباط بین حکمت و شریعت از دیدگاه ابن رشد

فاطمه سالاریه

13.   

ترجمه و شرح نقادانه بخشي از كتاب « فيلون بنياد فلسفه مذهبي در يهوديت، مسيحيت و اسلام»

فاطمه مقدمي

14.   

مباني درك متفاوت انسانها در ملاصدرا

ريحانه حاجي علي اكبر