مدیریت آموزش متوسطه مدیریت آموزش متوسطه

 

رشته علوم و معارف اسلامي مقطع اموزش متوسطه

رشته علوم و معارف اسلامی در نظام آموزشی متوسطه ی کشور به عنوان یکی از رشته های مستقل شاخة نظری شناخته شده است. دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی وابسته به مدرسة عالی بر اساس مقررات وزارت آموزش و پرورش بعد از طی موفقیت آمیز پایه های تحصیلی به فارغ التحصیلان خویش مدرک دیپلم علوم و معارف اسلامی اعطا می نمایند.

مواد تعلیمی این رشته ترکیبی از مواد علوم انسانی و علوم اسلامی است که به فارغ التحصیلان قابلیت لازم را جهت ورود به رشته های گوناگون دانشگاهی و حوزه ی علمیه می بخشد. همه ساله این فارغ التحصیلان با موفقیت چشمگیری به مراکز آموزش عالی کشور راه می یابند.