دانشگاه شهید مطهری مفتخر است با قریب به  نيم قرن سابقه درخشان در امر تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد در حوزه مطالعات میان رشته ای علوم اسلامی و با صبغه حوزوی- دانشگاهی، در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ارائه نمايد.
معاونت آموزشي دانشگاه با استفاده از بهترين نيروهاي متخصص دانشگاه، در صدد است علاوه بر ارتقاء شاخص هاي كيفي مرتبط با آموزش و شاخص هاي كمي مورد نظر دانشگاه، در جهت اجراء كامل ضوابط آموزشي ، توسعه رشته ها و برنامه های درسی دانشگاه خصوصاً در مقاطع تحصيلات تكميلي،شناسايي و حفظ استعدادهاي درخشان در دانشگاه، حفظ و ارتقاء جايگاه دانشگاه در بلندمرتبه ترين بعد ملي و بين‌المللي گام های مؤثری را بردارد.           

این معاونت وظیفه اداره کلیه امورآموزشی دانشگاه ، تهیه وتنظیم اصول کلی برنامه ها وآئین نامه های آموزشی ، نظارت برپذیرش وگزینش دانشجو، مطالعه واتخاذ تصمیم درموردمسائل مطروحه آموزشی، انجام بررسیهای لازم درزمینه تغییر ویا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه ونیز تلاش دربرقراری واستقرار روابط علمی وفرهنگی با مراکز آموزش داخل وخارج ازکشور با همکاری واحدهای ذی ربط را برعهده دارد.

در این معاونت، اداره امور دانشجویان مقطع کارشناسی را مدیریت امور آموزشی، ادره امور دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را مدیریت تحصیلات تکمیلی، امور مربوط به بازنگری دروس و سنجش و نظارت را مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی امور آموزشی، امور مربوط به دانشجویان ممتاز را دفتر استعدادهای درخشان بر عهده دارند


اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

  •