انجام مصاحبه از داوطلبان علاقه‌مند به ثبت نام در دانشگاه شهید مطهری انجام مصاحبه از داوطلبان علاقه‌مند به ثبت نام در دانشگاه شهید مطهری

در روز 13 و 15 مرداد ماه 98 از داوطلبان علاقه‌مند به ثبت نام در دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران زودتر از موعد مقرر مصاحبه انجام شد.