برگزاری همایش سواد رسانه‌ای برگزاری همایش سواد رسانه‌ای

همایش «سواد رسانه‌ای» با حضور دکتر مدرسی در روز دوشنبه 9 اردیبهشت از ساعت 13 لغایت 15 در واحد خواهران تهران برگزار گردید.