برگزاری جشن میلاد حضرت علی اکبر(ع) برگزاری جشن میلاد حضرت علی اکبر(ع)

به مناسبت ولادت پرسعادت حضرت علی اکبر و روز جوان مراسم جشنی در واحد خواهران تهران برگزار گردید.