قابل توجه کلیه دانشجویان محترم واحد خواهران تهران قابل توجه کلیه دانشجویان محترم واحد خواهران تهران

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند:

زمان ترمیم انتخاب واحد(حذف و اضافه) از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 97/07/09 لغایت ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 97/07/11 می باشد.

ضروری است قبل از اضافه و حذف کردن هر درسی با واحد آموزش هماهنگ کنید.