برگزاری مراسم افطاری برگزاری مراسم افطاری

 

روز دوشنبه 7 خرداد مراسم افطاری در دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان  و حضور حضرت آیت الله امامی کاشانی برگزار شد، که حضرت آیت الله امامی کاشانی در مراسم قبل از افطار به ایراد سخنانی در باب فضایل ماه مبارک رمضان و عظمت مقام امام حسن مجتیی(ع) پرداختند.

گزیده‌ای از صحبتهای حضرت آیت الله امامی کاشانی  در مراسم افطار دانشجویان واحد خواهران دانشگاه شهید مطهری:

حضرت علی(ع) در حدیثی می فرماید: شب که فرد می خواهد بخوابد شکر نعمت کند که رحمت خدا شامل او شده است و تمام نعمتها را در نظر بگیرد و وقتی صبح هم می‌شود شکر نعمت کند که خدا را شکر که بیدار شدم و مشغول کار شدم و اگر همین طور خود را بسازیم و درست کنیم به فیض الهی می رسیم و راه آن ماه مبارک رمضان است.