برگزاری کارگاه روانشناسی برگزاری کارگاه روانشناسی

کارگاه روانشناسی با موضوع «مدیریت زمان» با سخنرانی دکتر احمدی در روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه از ساعت 11:30 لغایت 12:30 در نمازخانه دانشگاه برگزار گردید.