قابل توجه دانشجویان شرکت‌کننده در دوره تدبر قرآن قابل توجه دانشجویان شرکت‌کننده در دوره تدبر قرآن

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در دوره‌های اول و دوم «تدبر در قرآن» شرکت کرده‌اند، می‌رساند: در صورت علاقه‌مندی به شرکت در دوره سوم با عنوان«تفکر در قرآن» به دفتر امور دانشجویی ـ فرهنگی مراجعه نمایند.