برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 96 ـ 97 از تاریخ 96/10/23 به مدت 2 هفته برگزار می‌گردد.

دانشجویان گرامی می‌توانندبرای مشاهده برنامه امتحانات به سیستم گلستان مراجعه نمایند.

مسیر دسترسی به برنامه امتحانات در سامانه گلستان به شرح ذیل می‌باشد:

گزارشهای آموزش »»»»   دانشجو  »»»» اطلاعات و ثبت نام و امتحان

گزارش 428  »»»»   برنامه امتحانات پایان ترم دانشجو