پایان پذیرش تکمیل ظرفیت واحد خواهران تهران پایان پذیرش تکمیل ظرفیت واحد خواهران تهران

فرایند مصاحبه و گزینش داوطلبان کنکور 96 در مرحله تکمیل ظرفیت، از تاریخ 9 دی لغایت 13 دی ماه جاری در واحد خواهران تهران انجام شد و اسامی پذیرفته‌شدگان به ترتیب اولویت جهت انجام مقدمات پذیرش معرفی گردید.