اطلاعيه شماره 1 پذيرش دانشجو در مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي 96 اطلاعيه شماره 1 پذيرش دانشجو در مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي 96

دانشگاه شهيد مطهري در مرحله تكميل ظرفيت براي مقطع كارشناسي 96 دانشجو مي‌پذيرد.

به منظور اطلاع از مراحل و شرايط پذيرش به اطلاعيه زير مراجعه نمائيد.

دانلود اطلاعيه پذيرش دانشجوي مرحله تكميل ظرفيت