برگزاری مسابقه «شهید عالم» برگزاری مسابقه «شهید عالم»

  مسابقه کتا‌بخوانی «شهید عالم» در روز یکشنبه 7 آبان ماه جاری ساعت 13 به‌همت معاونت امور طلاب و فرهنگی دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد، به‌طور همزمان در  کلیه واحدهای دانشگاهی شهیدمطهری برگزار گردید.

اسامی نفرات برتر مسابقه کتابخوانی "شهید عالم"

سه نفر اول:
۱- سرکار خانم محدثه رضاپور (واحد خواهران یزد)
۲- سرکار خانم مهلا محمدی (واحد خواهران مشهد)
۳- جناب آقای مهدی علی‌دادی (واحد برادران تهران)

پنج نفر دوم:
۱- سرکار خانم منیره سادات پناهی (واحد خواهران مشهد)
۲- سرکار خانم ویدا جهانبخش (واحد خواهران یزد)
۳- سرکار خانم ریحانه ناصری (واحد خواهران تهران)
۴- سرکار خانم زهرا اسدی (واحد خواهران مشهد)
۵- جناب آقای سید محمد تقوی (واحد برادران مشهد)

هفت نفر سوم:
۱- جناب آقای علی کرمی (واحد برادران زاهدان)
۲- جناب آقای محمدمهدی رفیعی اردکانی (واحد برادران تهران)
۳- جناب آقای محمداسماعیل پهلوانی (واحد برادران تهران)
۴- سرکار خانم مهدیه هاشمی (واحد خواهران یزد)
۵- سرکار خانم فاطمه نظافت‌‌یزدی (واحد خواهران مشهد)
۶- جناب آقای رضا دهقان (واحد برادران مشهد)
۷- جناب آقای ابوالفضل عبدالرحیمی (واحد برادران مشهد)