برگزاری مراسم اربعین حسینی برگزاری مراسم اربعین حسینی

به مناسبت فرا رسیدن اربعبن حسینی، سخنرانی آقای دکتر قنبری در روز یکشنبه 14 آبان بعد از نماز ظهر و عصر انجام شد.

همچنین در روز چهارشنبه 17 آبان، قرائت زیارت اربعین با حضور دانشجویان این واحد برگزار گردید.