برگزاری سخنرانی با موضوع شناخت شخصیتی برگزاری سخنرانی با موضوع شناخت شخصیتی

مراسم سخنرانی با حضور خانم دکتر صدیقه سلیمانی با موضوع «شناخت شخصیتی(وسواس فکری)» در روز دوشنبه 17 مهرماه از ساعت 13 الی 14 در نمازخانه دانشگاه واحد خواهران برگزار گردید.