انتخاب واحد نیمسال اول سال 96-97 انتخاب واحد نیمسال اول سال 96-97

دانشجويان واحد خواهران تهران می توانند از ساعت 9 روز سه شنبه 28 شهریور 96 با مراجعه به سايت گلستان نسبت به واريز شهريه و  انتخاب واحد نیمسال دوم 96 _ 97 اقدام نمايند.

دانشجويان بايستي ابتدا شهريه خود را واريز نموده و سپس نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند، لازم به ذكر است هر دانشجو بايستي از برنامه درسي ارائه شده با توجه به رشته و ورودي خود درس انتخاب نمايد، و در صورت نياز به انتخاب درس مازاد با مراجعه حضوري به كارشناس واحد خواهران تهران نسبت به اخذ آن اقدام نمايد.

دانلود برنامه درسی گروه‌های فقه و حقوق اسلام؛ فلسفه و حکمت اسلامی و روانشناسی

دروس ارائه شده رشته فقه و حقوق اسلامي

دروس ارائه شده رشته فلسفه و حكمت اسلامي

دروس ارائه شده رشته روانشناسي

 

در صورت بروز مشكل در پرداخت با شماره 33511684 تماس حاصل نمائيد.