اطلاعیه شماره 2 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی اطلاعیه شماره 2 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی

براي ثبت نام در سيستم گلستان دانشگاه شهيد مطهري به منظور انجام مصاحبه اختصاصي مقطع كارشناسي راهنماي زير را دانلود نموده و طبق راهنماي مذكور نسبت به ثبت نام اقدام نمائيد.

نام كاربري و رمز عبور نيز در راهنما ذكر شده است.

ثبت نام از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 8 شهريور آغاز و تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 12 شهريور ادامه دارد. مهلت مذكور تمديد نخواهد شد.

دانلود راهنماي ثبت نام