برگزاری مراسم مولودی خوانی و تئاتر دانشجویی به مناسبت نیمه شعبان برگزاری مراسم مولودی خوانی و تئاتر دانشجویی به مناسبت نیمه شعبان

به مناسبت نیمه‌شعبان، مراسم مولودی‌خوانی و تئاتر دانشجویی در دانشگاه واحد خواهران با حضور دانشجویان در مورخ96/02/25 برگزار گردید.