برگزاری درس اخلاق برگزاری درس اخلاق

جلسه  درس اخلاق همراه با اقامه نماز ظهر و عصر به امامت حضرت آیت الله امامی کاشانی (دام عزه)  در تاریخ 25 بهمن ماه در نمازخانه خواهران تهران برگزار گردید.

در این جلسه  ایشان با بیان اینکه برای رسیدن به طهارت باطن، باید ظاهر انسان هم طاهر باشد، گفتند امام صادق(ع) در حدیثی فرمودند: "خداوند آب را مفتاح مناجات خود و تقرب خود قرار داده است".

ایشان گفتند ما هم برای نزدیکی به خدا وضو می گیریم. 

همانطور که آب نجاسات را پاک می کند، رحمت خدا دلها را پاکیزه می کند و اگر آلودگی وجود داشته باشد، این آلودگی ها زبان، گوش، قلب و ... را آلوده می کند و در آخر به عنوان حسن ختام از مثنوی معنوی، مناجاتی را بیان فرمودند که با این وصف که باید از خداوند متعال طهارت  واقعی را بخواهیم.