برگزاری کلاس امر به معروف و نهی از منکر برگزاری کلاس امر به معروف و نهی از منکر

کارگاه امر به معروف و نهی از منکر (واجب فراموش شده) با حضور پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه، آقای مهندس علی تقوی در مورخ 29 آذرماه، 6 و 13 دی ماه از ساعت 13 الی 14 در نمازخانه دانشگاه واحد خواهران تهران برگزار گردید.

ایشان در این جلسات به مسائلی همچون تعریف امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت تحلیل بیانات اخیر  مقام معظم رهبری، مبانی و روشها، برکات انجام و عواقب ترک آن و مصادیق معروف و منکر، پیشن نیازهای امر و نهی، احکام آسیب شناسی، موانع این واجب، آیات و روایات و وجوب تبلیغ و احیاء پرداختند.