برگزاری مسابقه حماسه حسینی به مناسبت ماه محرم و روز کتاب و کتابخوانی برگزاری مسابقه حماسه حسینی به مناسبت ماه محرم و روز کتاب و کتابخوانی

به مناسبت فرا رسیدن روز کتاب و کتابخوانی و ایام محرم، مسابقه حماسه حسینی از جلد اول کتاب حماسه حسینی  مورخ 95/08/24 برگزار گردید.