مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران

مراسم تودیع خانم دکتر حمیده کوکب و معارفه سرپرست جدید این دانشگاه، خانم لیلا شاکری مهرام، با حضور ریاست محترم تولیت مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری، آیت الله امامی کاشانی، در تاریخ 6 مهرماه جاری، از ساعت 10 الی 12، همراه با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار گردید. شایان ذکر است در این مراسم ضمن تقدیم لوح یادبود از زحمات خانم دکتر کوکب تشکر و قدردانی به عمل آمد.