زیارت قبور شهدا در روز بزرگداشت شهدا زیارت قبور شهدا در روز بزرگداشت شهدا

به گزارش بسیج دانشجویی واحد خواهران تهران، همزمان با روز بزرگداشت شهدا، نوسازی قبور مطهر شهدا در روز سه شنبه 22 اسفند ماه در مقبره شهدا انجام گرفت.