برگزاری همایش روز جهانی فلسفه توسط انجمن علمی فلسفه برگزاری همایش روز جهانی فلسفه توسط انجمن علمی فلسفه

همزمان با فرا رسیدن روز جهانی فلسفه، همایشی به همت انجمن علمی فلسفه برگزار می گردد.

این مراسم در روز چهارشنبه مورخ 26 آبانماه در کتابخانه مرکزی مدرسه عالی شهید مطهری واحد برادران تهران با سخنرانی  چند تن از اساتید حوزه و دانشگاه آقایان دکتر ابراهیمی دینانی و دکتر محقق داماد و... از ساعت 9:30 الی 12 برگزار خواهد شد.