برگزاری درس اخلاق با سخنرانی آیت الله امامی کاشانی برگزاری درس اخلاق با سخنرانی آیت الله امامی کاشانی

 درس اخلاق آیت الله امامی کاشانی در روز دوشنبه 24 آبان ماه جاری  در واحد خواهران تهران برگزار گردید. این مراسم  با اقامه نماز ظهر و عصر  آغاز  شد و مباحث اخلاقی برای دانشجویان حاضر در جلسه مطرح گردید.

اشان با ذکر فرازهایی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه به بیان سخنانی پیرامون این دعا پرداختند. در ادامه شرح این دعا با بیان اینکه دیر یا زود دست اجل به سراغ ما خواهد آمد و این زمان برای هیچ کس مشخص نیست، گفتند انسان تا فرصت دارد باید درست زندگی کند و جز در درگاه ربوبیت پروردگار جای دیگری سر تعظیم فرود نیاورد.