بمراسم آئین آغاز سال تحصیلی جدید و مراسم تودیع سرکار خانم دکتر شاکری مهرام بمراسم آئین آغاز سال تحصیلی جدید و مراسم تودیع سرکار خانم دکتر شاکری مهرام

 به مناسبت فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی جدید،  مراسم آئین آغاز سال تحصیلی و مراسم تودیع خانم دکتر شاکری مهرام، روز سه شنبه 95/07/06 با سخنرانی تولیت دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری حضرت آیت الله امامی کاشانی از ساعت 11 الی 12  در  واحد خواهران تهران برگزار می‌گردد.