نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 ::برگزیده‌ای از کتاب خط امان ::
نویسنده: آیت الله امامی کاشانی
بخش هفتم: عقل برترین پدیده عالم امکان "

عقل برترین پدیده عالم امکان است و ارسطو در ارزش عقل می‌نویسد: «گمان می‌رود عقل در سایر پدیده‌ها، خدایی‌ترین است چرا چنین نباشد، زیرا اگر چیزی نیاندیشد عزّت آن در چه تواند بود، بلکه حال او همچون حال خفته‌ای است، هرچیز وقتی ارزشمند است و زمانی می‌توان در باب آن ارزیابی نمود که در آن تعقل و اندیشه شود، که چیست و چه آثاری در پی دارد واین عقل در عصر ظهور به کمال شایسته خود می‌رسد و اندیشه‌ها بر پایه خرد و صفا و وفا، جهانی نو خواهد ساخت. همانطورکه امام باقر(ع) فرمود: «قدرت ولایت امام عصر(عج) عقلها را از اسارت طبیعت نجات می‌دهد».

و این تنها دارویی است که بشر بیمار و گرفتار امروز را شفا می‌بخشد و انسان سلامت فطری و خداداد را باز می‌یابد. (خط امان، ج1، ص79)