برگزاری کارگاه نقاشی خانواده با حضور استاد برجعلی برگزاری کارگاه نقاشی خانواده با حضور استاد برجعلی

کارگاه نقاشی خانواده، در روز پنجشنبه  16 اردیبهشت ماه از ساعت 13 لغایت 19 با حضور جناب آقای دکتر برجعلی برگزار گردید.