راه‌اندازی سامانه اطلاع رسانی راه‌اندازی سامانه اطلاع رسانی

 با توجه به نیاز اطلاع‌رسانی اطلاعیه‌های دانشگاه واحد خواهران تهران، این واحد اقدام به ساخت یک خبررسان در نرم افزار تلگرام نموده است که از آن طریق اخبار را به شما دانشجویان عزیز اطلاع‌رسانی می‌نماید.

برای عضویت در سامانه اطلاع رسانی به واحد امور دانشجویی مراجعه نمایید.