نمایشگاه کتاب شیخ مفید نمایشگاه کتاب شیخ مفید

به مناسبت فرا رسیدن سالروز بزرگداشت شیخ مفید، نمایشگاه کتابی از آثار این عالم فرهیخته جهان اسلام، در روز دوشنبه نهم آذرماه، در واحد خواهران تهران برگزار گردید.