اتاق گفتگو اتاق گفتگو

 

از دوستان عزیزی که در رابطه با آیه شریفه «إنّ مع العسر یسرا» مطلبی دارند، دعوت می‌گردد تا مطالب و نوشته‌های خود را به آدرس farhangi.motahari.ac@gmail.com ارسال نمایند. در صورت تمایل، نام خود را ذکر بفرمائید. مطالب شما عزیزان در صورت تأیید در این قسمت قرار داده خواهد شد.

مطالب ارسالی در این زمینه:

در مورد آیه مبارکه «ان مع العسر یسرا»  تفسیر های متعددی شده است در اینجا گزیده ای از سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی را در مورد تفسیر این آیه مبارکه را می خوانیم: ایشان در مورد تفسیر دو آیه شریفه "فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا" گفتند:هر دشواری که در عالم باشد در کنار آن آسانی است، آسانی دو برابر دشواری است و از او جدا نیست، بلکه با او است. به همین دلیل حجت الهی بالغه است و اگر یک امتحان سختی یرای بشر پیش بیاید آسانی در کنار آن هست،در این آیات عسر دوم همان عسر اول است و هر دو با الف و لام آمده است ولی یسر دوم چون غیر از یسر اول است به صورت نکره آمده است .