آشنایی با کتابخانه دانشگاه واحد خواهران تهران آشنایی با کتابخانه دانشگاه واحد خواهران تهران

1. در کتابخانه دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران کتابها به صورت دیویی رده بندی شده است و سیستم کتابخانه مخزن بسته می‌باشد. دانشجویان می‌توانند با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش به کتابها و نشریات مرتبط با موضوع درخواستی به سهولت دسترسی یابند. قابل ذکر است که تمامی‌عناوین مقالات در نرم افزار پارس آذرخش موجود می‌باشد.

2. در سالن کتابخانه میزهای گروهی و انفرادی جهت مطالعه، سالن رایانه، بخش مربوط به کتابهای مرجع، نشریات و بخشی جهت روزنامه‌ها تعبیه شده است.


3. در صورتی که اساتید محترم کتابهایی را درخواست کنند که جزء منابع کتابخانه نباشد، در صورت امکان تهیه خواهد شد.