به گزارش واحد امور فرهنگی خواهران، به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، سخنرانی با موضوع «سبک زندگی اسلامی به صورت تطبیقی با نهضت عاشورا» در روز دوشنبه 27 مهرماه در واحد خواهران  برگزار گردید. سخنران این مراسم، آقای دکتر ادبی بودند که به بررسی تطبیقی سبک زندگی اسلامی امروز با توجه به نهضت عاشورا پرداختند.