کتابخانه واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی) کتابخانه واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی)

کتابخانه دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران با وجود بیش از چهارده هزار کتاب در زمینه‌های فقهی ـ حقوقی، فلسفه، کلام، عرفان و  روان‌شناسی به ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید این مرکز مشغول می‌باشد.

علاوه بر آن حدود بیست و شش  نشریه علمی‌ ـ پژوهشی، دو  نشریه علمی‌ ـ ترویجی، یک نشریه انتقادی ـ نظری و چند نشریه دیگر در زمینه‌های فقهی ـ حقوقی، فلسفی، کلامی، قرآنی، روان‌شناسی در کتابخانه دانشگاه قابل استفاده دانشجویان می‌باشد.

 

آشنایی با کتابخانه دانشگاه شهید مطهری

شرایط امانت‌دهی کتاب و مقررات استفاده از کتابخانه

بخش رایانه

تازه‌ها

ارتباط با مسئول کتابخانه بخش خواهران(مقطع کارشناسی) ارتباط با مسئول کتابخانه بخش خواهران(مقطع کارشناسی)


تلفن: 33112926 ـ 33916124 ـ 33963300

داخلی 108

  رایانامه :lib.motahari.ac@gmail.com