نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

 

شرایط پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو در دانشگاه شهید مطهری صرفاً از طریق شرکت در کنکور سراسری امکان‌پذیر می‌باشد.

داوطلبین موظفند طبق اطلاعیه‌هایی که سازمان سنجش اعلام می‌کند در سایت سازمان برای دانشگاه‌هایی که دارای شرایط خاص می‌باشند، ثبت نام نمایند.

 

تذکر:  دانشگاه شهید مطهری صرفاً از داوطلبانی که اسامی آنها از طریق سازمان سنجش اعلام می‌شود، مصاحبه علمی و گزینش اخلاقی انجام می‌دهد.

پس از اعلام اسامی از طرف سازمان سنجش، دانشگاه شهید مطهری براساس رتبه‌های دانشجویان با داوطلبانی که شرایط دانشگاه را دارا باشند تماس گرفته و برای ایشان تعیین وقت مصاحبه علمی و گزینش اخلاقی می‌نماید.

در صورت پذیرش نهایی داوطلب، دانشگاه اسامی آنها را به سازمان سنجش اعلام می‌نماید.