:: تدبر در قرآن ::
تفسیر سوره مبارکه یس

 

 

فَسُبْحانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ«83»

  معنای آیه:

پس منزّه است کسی که حاکمیّت و مالکیّت همه چیزی به دست اوست و به سوی او باز گردانده می‌شوید.

 

 

 

نکته‌ها:

از آن جا که ایمان به معاد باید بسیار جدی و قوی باشد،هر گونه شبهه زدایی از آن باید طوری انجام گیرد که ذره ای خلل در ذهن باقی نماند.خداوند در پاسخ کسی که استخوان پوسیده ای را خورد کرد و به زمین ریخت،چندین جواب داد که آخرین آن این آیه است. إِنَّما أَمْرُهُ إِذا ...
تحقّق فرمان و اراده ی الهی زمان نمی خواهد،به اصطلاح مثل یک چشم به هم زدن است. «وَ ما أَمْرُنا إِلاّ واحِدَهٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ»
خداوند حتّی نیاز به گفتن کلمه «کُنْ» ندارد،زیرا این خود نیاز است و در شأن او نیست، بنابراین مراد از کلمه «کُنْ» همان اراده و حکم اوست.به فرموده ی حضرت علی علیه السلام«لا بصوت یقرع و لا بنداء یسمع»

پیامها:
1-برای خداوند، آفرینش همه اشیا یکسان است. «إِذا أَرادَ شَیْئاً»
2- خداوند در آفرینش هستی،نه وسیله می خواهد نه کمک و نه کسی که موانع را بر طرف کند. «کُنْ فَیَکُونُ»
3- میان اراده ی خدا و انجام کار فاصله ای نیست. «کُنْ فَیَکُونُ»
4- چگونه خدا را در برپایی قیامت عاجز می دانید؟ او از هر عجز و ناتوانی منزّه است. «فَسُبْحانَ الَّذِی»
5- هم سرچشمه ی هستی به دست اوست و هم بازگشت همه چیز به سوی اوست. «بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ»

 
 

بخش امور فرهنگی - واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی) بخش امور فرهنگی - واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی)

 

بخش امور فرهنگی

امور فرهنگی در زمینه رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان، سامان‌دهی خواسته‌ها و تلاشهای خود انگیخته فرهنگی، هنری، اجتماعی و دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فعالیتها در جهت نیل به ارزشهای اسلامی ـ ایرانی و تشکیل کانونهای فرهنگی دانشجویان در دانشگاه‌ها  به فعالیت مشغول می‌باشد.

آیین‌نامه‌ها

کانونهای فرهنگی

انجمنهای علمی

ارتباط با مسئول بخش فرهنگی

برنامه‌های امور فرهنگی برنامه‌های امور فرهنگی