اسامی اساتید مدرسه عالی شهید مطهری

 

1.       آيت الله محمد امامي كاشاني

2.       آیت الله سید محمّدحسن مرعشی شوشتری

3.       دکتر سید مصطفی محقق داماد

4.       دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

5.       آیت الله ابوالفضل موسوی تبریزی

6.        آیت الله سیدمهدی موسوی خلخالی

7.       آیت الله غلامحسین رضوانی

8.       آیت الله سیدحسن طاهری خرم آبادی

9.       آیت الله عباسعلی عمید زنجانی

10.   آیت الله محمّد جعفری اراکی

11.   استاد محمّد محیط طباطبایی

12.   آیت الله محمّد محمّدی گیلانی

13.   آیت الله سید محمّدباقر حجتی

14.   آیت الله محمّد مروارید

15.   دکتر مهدی محقق

16.   دکتر محسن جهانگیری

17.   علامه محمّدتقی جعفری

18.   آیت الله هادی مروی

19.   دکتر فتح الله یاوری

20.   دکتر مهدی شهیدی

21.   دکتر سید حسین صفایی

22.   آیت الله سیدجعفر کریمی

23.   دکتر غلامرضا اعوانی

24.   دکتر احمد احمدی

25.   آیت الله ابوالقاسم خزعلی

26.   دکتر رضا داوری اردکانی

27.   آیت الله سید محمّد موسوی بجنوردی

28.   آیت الله مسعود اوسطی

29.   دکتر میرحسین فخاری

30.   دکتر حسین مهرپور

31.   آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم

32.   استاد سید محمّدرضا ایازی

33.   دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

34.   دکتر سید محمّدصادق موسوی

35.   دکتر محمّد بهرامی خوشکار

36.   دکتر نجادعلی الماسی

37.   دکتر حسین میر محمّد صادقی

38.   دکتر منیره پلنگی

39.   دکتر سید علیرضا فروغی

40.   دکتر مرتضی چیت سازیان

41.   دکتر محمّد رسایی

42.   دکتر اکرم صفیری

43.   دکتر علی شیخ الاسلامی

44.   دکتر معصومه مظاهری

45.   دکتر علی اصغر جعفری ولنی

46.   دکتر علی اصغر احمدی

47.   دکتر محمّدعلی اردبیلی

48.   دکتر سید علی آزمایش

49.   دکتر ربیعا اسکینی

50.   دکتر محسن اسماعیلی

51.   دکتر محمّد آشوری

52.   دکتر حسین آقایی نیا

53.   دکتر علی حسین نجعفی ابرندآبادی

54.   دکتر عبدالرحیم گواهی

55.   دکتر مرتضی نجفی اسفاد

56.   دکتر منصور میرسعیدی

57.   دکتر عبدالعلی توجهی

58.   دکتر عباس کریمی

59.   دکتر ایرج گلدوزیان

60.   دکتر مهدی قوام صفوی

61.   دکتر سید حسین موسویان

62.   دکتر رسول رسولی پور

63.   استاد علی اکبر غفاری

64.   دکتر رضا اکبریان

65.   دکتر احمد بهشتی

66.   دکتر محمّد ایلخانی

67.   دکتر محمود خاتمی

68.   دکتر علی خالقی

69.   دکتر سیامک ره پیک

70.   دکتر حسن شهری

71.   دکتر محمد سعیدی مهر

72.   دکتر روح الله عالمی

73.   دکتر محمّدکاظم فرقانی اله آبادی

74.   دکتر حسین غفاری

75.   دکتر شهرام پازوکی

76.   دکتر حمید طالب زاده

77.   دکتر منوچهر صدوقی سها

78.   دکتر سید مهدی سید خاموشی

79.   دکتر محمّدجواد رضایی ره

80.   دکتر نجات الله ابراهیمیان

81.   دکتر محمّدعیسایی تفرشی

82.   دکتر حمیده کوکب

83.   دکتر علی رضایی آدریانی

84.   دکتر علی موسایی افضلی