ارتباط با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارتباط با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدرسه عالی و دانشگاه شهيد مطهري

 

  نشانی: تهران، ميدان بهارستان، مدرسه عالي و دانشگاه شهيد مطهري، درب شرقی، ساختمان آموزش، طبقه دوم، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

  تلفن : 33568787                فكس : 33123115

      تلفن امور آموزشی:                         33513155 

      تلفن مدیریت تحصیلات تکمیلی:          33511684

 

  رایانامه: edu@motahari.ac.ir