نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

واحد برادران مشهد با تصویب مقام تولیت محترم مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری در سال 1391 با مدیریت جناب آقای دکتر حسین محمدیان خراسانی تأسیس و راه اندازی شد. این واحد در یک رشته فقه و حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی با 20 دانشجو فعالیت خود را آغاز نموده است.

شماره تلفن: 22-8476020 0513