كتابخانه كتابخانه

 

 كتابخانه مدرسه عالي واحد زاهدان با بهره گيري از نرم افزاري كتابداري (Winlib 2000) در زمينه تخصصي كتب فقهي ، حقوقي ، حديثي و ... به طلاب و دانشجويان اين مدرسه عالي خدمات ارائه مي دهد