آیت الله بهجت: «هر روز سعی کنید یک حدیث از کتاب "جهاد با نفس" وسایل الشیعه را مطالعه کنید و سعی نمایید به آن عمل کنید. بعد از یک سال خواهید دید که حتماً عوض شده‌اید مانند دارویی که انسان مصرف کند و بعد از مدتی احساس بهبودی می‌کند.
 
:: حدیث::

سوره النساء آیه 140: «و قدنزل علیکم فی الکنب ان اذا سمعتم ءایت الله یکفربها و یستهزا بها فلاتقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنفقین و الکافرین فی جهنم جمیعا»

ترجمه: «و (خداوند این حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا می‌کنند، با آنها ننشینند تا به سخن دیگری بپردازند. وگرنه، شما هم مثل آنان خواهید بود.خداوند، منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می‌کند».(وسائل‌‌ الشیعه، باب جهاد با نفس، شیخ محمد بن حر عاملی، ج15، ص169)

.

بخش امور طلاب و دانشجویی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی) بخش امور طلاب و دانشجویی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی)

  بخش امور طلاب و دانشجویی

امور دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و تأمین بخشی از نیازهای دانشجویان به امور رفاهی می‌پردازد.

 

آیین‌نامه‌ها

امور ورزشی

امور خوابگاه

اردوها

ارتباط با مسئول امور طلاب و دانشجویی