آیت الله بهجت: «هر روز سعی کنید یک حدیث از کتاب "جهاد با نفس" وسایل الشیعه را مطالعه کنید و سعی نمایید به آن عمل کنید. بعد از یک سال خواهید دید که حتماً عوض شده‌اید مانند دارویی که انسان مصرف کند و بعد از مدتی احساس بهبودی می‌کند.
 
باب حقوق واجبه:

اما حق نیکی کننده بر تو این است که سپاسش کنی، و معروف به نیکی اش را به یاد آوری و برایش گفتار نیکو فراهم آوری، و در میان خود و خدایت برایش دعای خالص کنی، و چون کردی پس همانادر آشکار و نهان شکرش را به جای آورده‌ای، و اگر روزی توانستی روزی او را جبران بکن.(وسائل‌‌ الشیعه، باب جهاد با نفس، شیخ محمد بن حر عاملی، ج15، ص23)

.

بخش امور طلاب و دانشجویی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی) بخش امور طلاب و دانشجویی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی)

  بخش امور طلاب و دانشجویی

امور دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و تأمین بخشی از نیازهای دانشجویان به امور رفاهی می‌پردازد.

 

آیین‌نامه‌ها

امور ورزشی

امور خوابگاه

اردوها

ارتباط با مسئول امور طلاب و دانشجویی