آیت الله بهجت: «هر روز سعی کنید یک حدیث از کتاب "جهاد با نفس" وسایل الشیعه را مطالعه کنید و سعی نمایید به آن عمل کنید. بعد از یک سال خواهید دید که حتماً عوض شده‌اید مانند دارویی که انسان مصرف کند و بعد از مدتی احساس بهبودی می‌کند.
 
باب حقوق واجبه:

حق همنشین:
اماحق همنشینت این است که در کنارت به او ملایمت کنی، (رفتارت را با اونرم کنی) در گفتار با او انصاف نمایی، و از جایت بدون اجازه اش برنخیزی، و چون کسی در نزد تو بنشیند او را جایز باشد که بدون اجازه ات برخیزد، لغزشهایش را فراموش کنی، و نیکی‌هایش را حفظ کنی و درباره او به چیزی جز خیر گوش ندهی.(وسائل‌‌ الشیعه، باب جهاد با نفس، شیخ محمد بن حر عاملی، ج15، 23)

.

بخش امور طلاب و دانشجویی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی) بخش امور طلاب و دانشجویی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی)

  بخش امور طلاب و دانشجویی

امور دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و تأمین بخشی از نیازهای دانشجویان به امور رفاهی می‌پردازد.

 

آیین‌نامه‌ها

امور ورزشی

امور خوابگاه

اردوها

ارتباط با مسئول امور طلاب و دانشجویی