: نهج البلاغه ::

 

 

دانش، راه عذر تراشی را بر بهانه‌جویان بسته است.«نهج البلاغه، ترجمه مرحوم استاد دشتی، چاپ اول 1388، حکمت284»