اخبار اخبار

راه اندازی آزمایشی سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه شهید مطهری

  
 نرم افزار اتوماسیون آموزشی گلستان به صورت آزمایشی در شبکه اینترنت راه اندازی گردید. اساتید و دانشجویان گرامی می توانند به زودی تمام امور آموزشی خود را از طریق این سامانه پیگیری نمایند. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد. 

  

قبلی
نظر
لینک مطلب :