اخبار اخبار

اطلاعيه شماره چهار پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد 96 دانشگاه شهيد مطهري

داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند برای آشنایی بیشتر با طریقه ورود به سیستم آموزشی گلستان و تکمیل فرآیند ثبت نام در آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد 69 دانشگاه شهید مطهری فایل زیر را مطالعه نمایند.

دانلود راهنمای طریقه ورود به سیستم آموزشی گلستان و

ثبت نام در آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد 96

نظر